top of page

Are you sad ?


מחשיך מוקדם פחות שעות אור , חושך בחמש אחר הצהריים. מרגישים שיש שינוי במצב הרוח, עליה בתיאבון וישנוניות - זו תופעה שנקראת "הפרעה עונתית " - SAD Seasonal Affective Disorder

תופעת ה-SAD קשורה לחורף, מאחר וקשורה לחשיפה לאור. בחשיפה מוגבלת לאור כפי שקורה לנו בימי החורף הקצרים והאפורים ישנה עליה בייצור המלטונין וירידה ברמות הסרטונין

הבשורה האופטימית הינה ,

שבעזרת תזונה נכונה ניתן להתגבר על התופעה.

ארוחה שתכלול מזונות שיש בהם חלבון בשילוב עם פחמימות מורכבות תכניס למוח כמות טריפטופאן גדולה וכך רמת ייצורו של הסרוטונין תעלה.

Opmerkingen


bottom of page